HakkımızdaSosyal Uygunluk PolitikamızDEYAP

Sosyal uygunluk politikamız, temel ilke ve değerlerimize dayanan, tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimiz, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz konuları içerir.
DEYAP

Sosyal Uygunluk Politikamız
DEYAP

Sosyal uygunluk politikamız, temel ilke ve değerlerimize dayanan, tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimiz, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz konuları içerir.

Hedefimiz Deniz Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikamızın ve ilkelerimizin şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktadır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika çalışanlarının kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikamız tüm çalışanlarımıza eğitimler ile duyurulur, tedarikçilerimize ve müşterilerimize web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılır.

Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikayetlerini dile getiren çalışanlara karşı hiçbir misilleme veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikayet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini atabilir ve bunlar Kalite Sorumlusu tarafından açılarak, değerlendirilir ve iyileştirmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici çalışmalar yapılır.

Sosyal Uygunluk uygulamalarımızda temel aldığımız konular şöyledir;

Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma), Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar), Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım), Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş), Sağlık ve Güvenlik, Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık, İnsan Kaçakçılığı, Dinlenme Günleri ve Tatiller, İşe Alma ve İstihdam, İş Sözleşmesi ( İşveren Sözleşmesi), Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı, İşçi Disiplini, Taciz ve İnsanlık dışı muameleler, Öneri ve Şikayet Sistemi.

1.Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalıştırma)

İşyerimiz, zorla işçi çalıştırmayı yasaklar.

2.Çocuk İşgücü ( Reşit Olmayan Çalışanlar)

İşyerimiz, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. İşyerimiz, tehlike içinde çalışma gerektiren pozisyonda 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. İşyerimizin çocuk işgücüne ilişkin yasağı, İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

3.Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

İşyerimiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

4.Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

İşyerimiz, çalışanlarına; sektöre ve yerel işgücü piyasasına göre ücretler verir. Ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir.

5.Sağlık ve Güvenlik

Şirketimiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Şirketimiz, şiddetin, tacizin, tehdidin ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterir.

6.Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

Şirket, paydaşlarıyla onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkan sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

7.İnsan Kaçakçılığı

Şirket kaçak işçi çalıştıramaz. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanın her türlü bilgisi korunur ve yasaları belirttiği ölçüde saklı tutulur.

8.Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlar yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamazlar.

9.İşe Alma ve İstihdam

Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin , ücret, tatil, iş sözleşmesi vb) istihdam gerçekleştirilir.

10.İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

Şirket ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “İş Sözleşmesi” hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “İş Sözleşmesi” imzalatılır.

11.Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı

Şirket yönetimi çalışanların örgütlenme, sendika kurma ya da sendikalara üye olma haklarına saygılı olacaktır.

12.İşçi Disiplini

Şirket tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz.

13.Taciz ve İnsanlık Dışı Muameleler

4857 sayılı iş kanununda belirtilen “Taciz & İstismar & Suiistimal ve Ayrımcılığı Önleme” politikasına uymayı kabuk ve taahhüt eder.

14.Öneri ve Şikayet Sistemi

Firmamızda çalışanlarımız öneri ve şikayetlerini firma içerisindeki öneri kutularına atabildikleri gibi ilgili yetkilisine, Kalite Sorumlusu’na ve Fabrika Müdürü’ne de sözlü beyan edebilir.

Bu politika; DEYAP’ın daha iyi bir gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin taahhüdü olup, tüm çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/deyap3-1280x1280.jpg

Fabrika iletişim bilgilerimiz

Telefon
+90 262 502 17 84
Email
info@deyap.com.tr
Fabrika
Çerkeşli OSB Mah. İmes 4.Bulv. No 2 Dilovası / Kocaeli
Bursa Depo
Tahtalı Mah. Bursa Yolu Cad. No:93/1 Nilüfer / Bursa
iso (1)
iso (2)
iso (3)
Kalite Belgesi

ISO 9001

  • DEYAP
  • Cortec Corporation

DEYAP, 2003 yılında ISO-9001 kalite belgesini alarak kalite çalışmalarını belgelemiştir. 2018 yılı itibariyle Kalite Yönetim Sistemini ISO-9001.2015 olarak güncellemiştir.

Cortec Corporation firması dünyanın ilk kalite belgelendirmesi yapılan şirketlerden birisidir. Cortec, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 9001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 17025:2017 Laboratuvar Test Akreditasyonu belgelerine sahiptir.

https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/sade-site-logo-1.png

HakkımızdaPolitikalarımızDEYAP

DEYAP olarak çeşitli alanlardaki politikalarımız aşağıdaki gibidir.

01Kalite Politikası

Deyap; kalite anlayışını, şirket geleceğinin güvencesi olarak değerlendirmekte ve benimsemektedir. Tüm kaynaklarımız ve faaliyetlerimiz müşteri memnuniyetini sağlamak üzere planlanmakta ve uygulanmaktadır.

02İş sağlığı ve Güvenliği

Deniz Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bütün faaliyetlerimizde güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturarak olası her türlü kazayı en az indirmeyi hedef olarak kabul ederiz.

03Çevre

Topluma, çalışanlarına ve çevreye karşı sorumluklarının bilincinde bir kuruluş olarak;
-Sorumluluklarımız çerçevesinde iyi bir atık yönetimi uygulamayı, çevreye karşı olan zararlarımızı minimuma indirmeyi,

04Sosyal Uygunluk

Sosyal uygunluk politikamız, temel ilke ve değerlerimize dayanan, tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimiz, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz konuları içerir

05Etik, Adil Ticaret, Uygunluk Ve Doğruluk Politikamız

DEYAP üst yönetimi Etik, Adil Ticaret, Uygunluk ve Doğruluk Politikası'nın hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ...

06Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikamız

DEYAP etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak geliştirilen işbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası’nın amacı...

07İstihdam Politikamız

En değerli sermayemiz, insan kaynağımızdır ve tüm insan kaynağımız bir zincirin halkalarını oluşturur. Bu anlayışla sahip olduğumuz bilginin tabana yayıldığında ancak güce dönüşeceğini düşünmekteyiz.

08Rekabet Politikamız

DEYAP , fikrî mülkiyet haklarının ve pazarlama haklarının meşru bir şekilde korunması da dâhil olmak üzere rekabeti teşvik eden ve koruyan tüm çabaları destekler...
https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/cevre3-scaled.jpg
logo-renault
logo-mykal
logo-cortec
logo-bosch
logo-boeing
logo-airbos
logo nasa