HakkımızdaRekabet PolitikamızDEYAP

DEYAP , fikrî mülkiyet haklarının ve pazarlama haklarının meşru bir şekilde korunması da dâhil olmak üzere rekabeti teşvik eden ve koruyan tüm çabaları destekler.
DEYAP

Rekabet PolitikamızDEYAP

DEYAP , fikrî mülkiyet haklarının ve pazarlama haklarının meşru bir şekilde korunması da dâhil olmak üzere rekabeti teşvik eden ve koruyan tüm çabaları destekler.

DEYAP, çalışmaları sırasında rekabet konuları ile karşılaşan çalışanların rekabet kanunlarının temel ilkelerini ve bu yasalara uymanın önemini bilmeleri beklenir. Eğer rekabet hukuku ile ilgili bir sorunun cevabı net değilse, çalışanlar bu konuda yardım ve tavsiye almalıdır.

DEYAP, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanun ve buna dayalı tebliğ hükümlerine ve Türk Ticaret Kanunu’na ve buna dayalı tebliğ hükümlerine uygun iş yapış modellerini benimser. Gerek ulusal gerekse uluslararası ticarette serbest pazar ve açık rekabet kurallarını destekleyen, ilgili yerel ve uluslararası kanunları ihlal etmekten imtina eden şirketimizde her çalışanımız, adil rekabet kurallarına uymakla yükümlüdür.

DEYAP’ın şirket olarak yükümlülüğünün yanı sıra, rekabete aykırı davranışlarda bulunan çalışanlar da cezaya tabi olacaktır.

Bir ihale süreci üzerinde çalışan DEYAP personeli, ihalelere ilişkin yürürlükteki yasa ve düzenlemeleri bilmeli ve bunlara uymalıdır. Tedarik sürecinin tüm aşamalarında geçerli resmî prosedürlere uymak ve karar verecek devlet yetkililerine doğru, şeffaf ve ayrımcılıktan uzak veriler sunmak suretiyle şeffaflık korunmalıdır.

DEYAP, rakiplerinin meşru faaliyetlerine saygı duyar. Ancak, rakiplerinin de yürürlükteki yasalara, düzenlemelere ve sektör kurallarına uymasını bekler.

Bu çerçevede, pazardaki rekabet ortamını yasalara aykırı olarak bozmayı amaçlayan, ilgili kanunların ihlal edilmesinden başka hiçbir yolla sağlanamayacak olan ilişkiler (rakip firmalarla resmi veya gayri resmi sözleşme veya söz birliği yapılarak müşteri bilgilerinin paylaşılması, fiyat, tedarikçi ilişkileri, ticari şartlar, pazar payları, kâr marjları, maliyetler, teklif içerikleri veya ihalelere katılma – teklif verme koşullarının paylaşılması gibi…) şirketimizde kesinlikle yasaktır.

Genel Müdür
Elçin RİBAR

https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/deyap3-1280x1280.jpg

Fabrika iletişim bilgilerimiz

Telefon
+90 262 502 17 84
Email
info@deyap.com.tr
Fabrika
Çerkeşli OSB Mah. İmes 4.Bulv. No 2 Dilovası / Kocaeli
Bursa Depo
Tahtalı Mah. Bursa Yolu Cad. No:93/1 Nilüfer / Bursa
iso (1)
iso (2)
iso (3)
Kalite Belgesi

ISO 9001

  • DEYAP
  • Cortec Corporation

DEYAP, 2003 yılında ISO 9001 kalite belgesini alarak kalite çalışmalarını belgelemiştir. 2018 yılı itibariyle Kalite Yönetim Sistemini ISO-9001:2015 olarak güncellemiştir.

Cortec Corporation firması dünyanın ilk kalite belgelendirmesi yapılan şirketlerden birisidir. Cortec, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 9001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 17025:2017 Laboratuvar Test Akreditasyonu belgelerine sahiptir.

https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/sade-site-logo-1.png

HakkımızdaPolitikalarımızDEYAP

DEYAP olarak çeşitli alanlardaki politikalarımız aşağıdaki gibidir.

01Kalite Politikası

Deyap; kalite anlayışını, şirket geleceğinin güvencesi olarak değerlendirmekte ve benimsemektedir. Tüm kaynaklarımız ve faaliyetlerimiz müşteri memnuniyetini sağlamak üzere planlanmakta ve uygulanmaktadır.

02İş sağlığı ve Güvenliği

Deniz Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bütün faaliyetlerimizde güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturarak olası her türlü kazayı en az indirmeyi hedef olarak kabul ederiz.

03Çevre

Topluma, çalışanlarına ve çevreye karşı sorumluklarının bilincinde bir kuruluş olarak;
-Sorumluluklarımız çerçevesinde iyi bir atık yönetimi uygulamayı, çevreye karşı olan zararlarımızı minimuma indirmeyi,

04Sosyal Uygunluk

Sosyal uygunluk politikamız, temel ilke ve değerlerimize dayanan, tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimiz, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz konuları içerir

05Etik, Adil Ticaret, Uygunluk Ve Doğruluk Politikamız

DEYAP üst yönetimi Etik, Adil Ticaret, Uygunluk ve Doğruluk Politikası'nın hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ...

06Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikamız

DEYAP etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak geliştirilen işbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası’nın amacı...

07İstihdam Politikamız

En değerli sermayemiz, insan kaynağımızdır ve tüm insan kaynağımız bir zincirin halkalarını oluşturur. Bu anlayışla sahip olduğumuz bilginin tabana yayıldığında ancak güce dönüşeceğini düşünmekteyiz.

08Rekabet Politikamız

DEYAP , fikrî mülkiyet haklarının ve pazarlama haklarının meşru bir şekilde korunması da dâhil olmak üzere rekabeti teşvik eden ve koruyan tüm çabaları destekler...
https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/cevre3-scaled.jpg
logo-renault
logo-mykal
logo-cortec
logo-bosch
logo-boeing
logo-airbos
logo nasa