EndüstrilerDenizcilik EndüstrisiDEYAP

Gemi yapımında veya çesitli gemilerin kullanımında korozyondan kaynaklanan hasarlar özellikle ağırdır. Bu tür yapı ve konstrüksiyonların korozyona karsı korunması, üretim sürecinin maliyetinin büyük bir bölümünü oluşturur. Belirli koşullarda tüm yapısal metaller korozyona eğilimli olduğundan, ekonomi önemli kayıplar yaratmaktadır
https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/denizclik2.jpg
Denizcilik Endüstrisi

VpCI Korozyon ÖnleyicileriDEYAP

Uçucu korozyon önleyicilerinin etki mekanizması Inhibitörler gemi yapımı, açık deniz ve denizcilik endüstrisinde çesitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu endüstrilerde bulunan yapılarda sıklıkla, korozyona karşı kaliteli ve uzun süreli koruma için erişilmesi zor olan veya hatta tamamen erişilemeyen parçalar vardır. Bu durumlarda en etkili ve ekonomik teknik çözüm VpCI® korozyon inhibitörlerinin kullanılmasıdır.

Yenilikçi korozyon koruma çözümlerinde dünya lideri olan Cortec® Corporation tarafından üretilen VpCI® korozyon inhibitörleri, metalleri atmosferik korozyondan koruyan ve korozyonu moleküler düzeyde durdurabilen özel bir inhibitör grubudur. Bu organik maddeler buharlaşarak metal yüzeylerin tüm kısımlarına ulaşır ve erişilemeyen alanlara bile ulaşır. Metal yüzeyle temas ettikten sonra buhar havaya karışır ve metali koruyan ince bir monomoleküler film oluşturur. Koruyucu tabaka, buharın daha fazla yoğunlasması yoluyla yeniden iyileşir ve kendini yeniler. VpCI® metal parçanın her alanına ulaşarak dış yüzeyinin yanı sıra ulaşılması zor iç yüzeylerini de korur. Depolama sırasında olduğu kadar yurtiçi ve yurtdışı sevkiyatlar sırasında da eksiksiz ürün koruması sağlar.

Denizcilik EndüstrisiGemi İnşaasında VpCI'ların UygulanmasıDEYAP

Gemi, çok agresif deniz ortamına maruz kalan karmaşık bir yapıdır. Büyük ve değişken yükler taşıması gerektiğinden, yapının parçaları bir dizi braket, çerçeve, takviye ve takviyeden türetilmiştir. Yapının bu kısımlarının uygun şekilde hazırlanması ve kaplamayla korunması zordur. Bu durumlarda korozyon inhibitörlerinin uygulanması piyasadaki en iyi çözümdür ve VpCI® inhibitörlerinin gemi yapımı ve denizcilik endüstrileri için en iyi korozyon koruma çözümü olduğu görüldüğünden yaygın bir uygulama haline gelmektedir.

VpCI® inhibitörleri, boşlugu doldurma ve metal yüzeyinde çevre ve ortamla teması önleyen koruyucu bir film oluşturma gibi özel eylemlerinin yanı sıra ulaşılması zor alanları koruma yetenekleri nedeniyle gemi yapımı ve denizcilik endüstrilerinde başarıyla ve giderek daha fazla kullanılmaktadır. Omurga, dümen (ve dümenin içi), sürtünme şeridi vb. gibi deniz yapılarının erişilemeyen alanlarının korunması için şiddetle tavsiye edilirler. Ayrıca boru hatlarının, deniz ve denizcilik ekipmanlarının ve elektrik kontaklarının korunmasında da uygulanabilir ve oldukça etkilidir. Inhibe edilmiş tabaka sürekli olarak yenilenir, böylece koruma sisteminin yenilenmesi gerekmez.
https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/marine1-1280x854.jpg

Kapalı Kuru Alanların ve Boşlukların Korunması

Gemilerdeki kapalı alanlar, denize yakınlık, yüksek nem seviyeleri ve gemi gövdesinde ciddi korozyona katkıda bulunan sık sıcaklık değişimleri nedeniyle yüksek düzeyde klorür içeren atmosferin agresif etkilerine maruz kalmaktadır. Bu koşullar altında geleneksel kaplamalarla yapılan koruma, metalin tüm bölgelerine ulaşamaması ve koruyamaması nedeniyle gerekli dayanıklılığı sağlayamamaktadır.

VpCI® korozyon inhibitörlerinin uygulanması bu tür alanları korumanın en uygun yoludur. VpCI® kapalı bir alana yerleştirildiğinde, buharlar ve moleküller metal ekipmanın tüm açıklıklarına, gözeneklerine ve boşluklarına ulaşır. VpCI® inhibitörleri püskürtme, sisleme veya yağmurlama yoluyla uygulanabilir. Uygulamadan sonra alanların uygun şekilde kapatılması gerekir. Sisleme, düşük basınçlı bir hortum kullanılarak gerçekleştirilir ve geleneksel kumlama sistemleri için de kullanılabilir. Korozyon koruması için inhibitörün dozajı veya miktarı, korunması gereken alanın büyüklüğünün yanı sıra o alandaki koşullara ve korumanın beklenen dayanıklılığına bağlıdır.
https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/marine2-1280x854.jpg

Ekipmanın Geçici Olarak Korunması

VpCI® inhibitörleri gemi inşasının yanı sıra donatım ve montaj aşamasında da mükemmel koruma sağlar. Ekipman VpCI® film Inhibitörleri ile sarılır ve böylece deniz ortamının sert etkilerinden izole edilir. Geminin inşası zaman alan bir istir ve tersanelerde sürekli olarak yer sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı gemiye monte edilmesi gereken ekipman genellikle dış ortamda bırakılır.

Bu durumlarda ekipmanın güçlü korozyon önleme sağlayan Cortec® filmlerle sarılması gerekir. Ekipman normal plastik filmle kaplanırsa paket yoğunlasır ve korozyona neden olan nem birikir. Kapağın içine bir VpCI® korozyon önleyici yerleştirildiğinde, oluşan bu nem buhar önleyicilerle doldurulacak ve ekipman için korozif olmayacaktır. Bu korozyondan koruma yöntemi, ekipmanın sevkiyat veya depolama sırasında geçici olarak korunması için uygulanır. Özellikle ekipmanın deniz ortamının çok agresif etkilerine ve kargo gemisi alanı içindeki neme maruz kaldığı okyanus taşımacılığı için tavsiye edilir.
https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/marine3-1280x854.jpg

Metal Yüzeylerin Hazırlanmasında

Aşındırıcı temizlik (kumlama, kum püskürtme) çok pahalı ve her zaman kabul edilebilir bir hazırlık yöntemi değildir. Ayrıca çevre için çok tehlikeli olabilir. Yüksek basınçlı su jeti (HPWJ) ile yüzey hazırlığı daha çevre dostu bir çözümdür. Bu yöntem özellikle eski kaplama sistemlerinin onarımı için uygundur, çünkü su basıncı sadece kötü yapışmış, hasarlı kaplamaları kaldıracak şekilde düzenlenebilir.

Bu yöntemin eksikliği, gemi inşa malzemesi olarak kullanılan çeliğin suya karsı dayanıklı olmaması nedeniyle işlem gören yüzeyin korozyona uğramasıdır. Bu nedenle suya korozyon oluşumunu engelleyen VpCI® inhibitörü uygulanır. Inhibitör, suyu çıplak çelik yüzey için agresif olmayan bir hale getirir. Aynı durum, su-aşındırıcı karışımı ile yüzey hazırlığı için tozsuz bir işlem olan ıslak kumlama işlemi için de geçerlidir.
otofo7
otofot2
marine4
marine5
marine6
marine7
marine8
marine9
Denizcilik Endüstrisi

Gemi İnşasında VpCI İnhibitörlerinin FaydalarıDEYAP

VpCI® inhibitörleri, ürünlerin çalışmadığı zamanlarda, depolama ve nakliye sırasında geçici olarak korunması için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Erişilemeyen alanları bile koruyan mono moleküler inhibe edici tabakanın oluşturulması;
VpCI® tabakası mekanik olarak veya kapalı alanın açılmasıyla bozulursa, tabaka buharlaşma yoluyla sürekli olarak yenilenir
Çok işlevli ürünler
Daha etkili koruma
Çevresel Güvenlik
Kolay uygulama
Iyileştirilmiş sağlık, güvenlik ve kirlilik kontrolü
Ekstra islem adımlarının ortadan kaldırılması: çogu durumda VpCI®/MCI® ürününün çıkarılmasına gerek yoktur.
Daha uzun ekipman ömrü.
Yüzey hazırlıgı çok az veya hiç yok
VpCI® katmanının isleme veya kullanım öncesinde çıkarılması gerekmez;
Mekanik bileşenlerin çalışmasını engellemez;
Silikon, fosfat, nitrit veya ağır metal içermez.
Iyi sıcaklık direnci; Tüm korozyon inhibitörleri 300°C'ye (572°F) kadar olan sıcaklıklarda iyi termal kararlılık gösterir.
Adsorbe edilmis koruyucu tabakanın korozyona karsı yüksek direnci. Güçlü emici koruyucu tabaka metali korozyon ajanlarından korur (atmosfer, H2S, asitlik, alkali ortam, tuz, vb.) Metal yüzeyini fiziksel olarak korur ve sıvı ile metal arasındaki teması önler. Ayrıca iyonların çözelti içindeki metal yüzeyinden göç etmesini önler. Koruyucu tabaka düsük pH değerlerinde bile korunur ve muhafaza edilir.
https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/marineuzun-scaled.jpg
DEYAP

Tüm EndüstrilerDEYAP

Makaleler

Çözülmüş SorunlarDEYAP

Dünyanın çeşitli noktalarında korozyon nedeniyle oluşan engellerin nasıl ortadan kaldırıldıklarını anlatan çeşitli makaleler...
logo-renault
logo-mykal
logo-cortec
logo-bosch
logo-boeing
logo-airbos
logo nasa